Project summary:
I sent 50 postcards to Animals Asia charity so they can share them with their team, as a thank you and for use on stalls at their local group events.
I sold 142 postcards, I’m so happy that so many of you decided to support Animals Asia by buying my postcards. I decided that I will donate not only the profit but all proceeds from postcards sale to the Animals Asia charity.
Together we raised 713 PLN what’s 153 EUR, Thank you!
 
Podsumowanie projektu:
Wysłałem 50 kartek organizacji Animals Asia jako formę podziękowania za ich ciężką pacę, oraz by mogli wykorzystywać je na swoich lokalnych wydarzeniach.
Sprzedałem 142 pocztówek. Bardzo się cieszę, że tyle osób zdecydowało się wesprzeć Animals Asia poprzez kupienie kartek mojego autorstwa. Zdecydowałem, że nie tylko zysk, ale wszystkie wpływy przekażę do Animas Asia.
Razem udało nam się zebrać 713 zł czyli około 153 euro, dziękuje Wam bardzo!

Why charity cards?
During lockdown I decided to go back to my interest in digital art. I used my computer, phone, tablet, and an Adobe Creative Cloud to start art experiments. I learned new functions, techniques and started creating illustrations. I heard that the best way to learn is by doing. So, I did! To make the entire process more joyful, I decided to combine it with doing something good. This is how the idea of charity cards was born.
Skąd pomysł by robić kartki charytatywne?
Podczas lockdownu postanowiłem powrócić do dawnego zainteresowania cyfrową sztuką. Wykorzystując komputer, telefon i tablet oraz paletę programów Adobe zacząłem eksperymentować. Uczyłem się nowych funkcji, technik i zacząłem robić grafiki. Podobno najlepiej uczyć się realizując jakiś projekt. Uznałem, że sprawi mi więcej radości, jeśli poprzez realizację uda mi się zrobić coś dla innych. Tak narodził się pomysł kartek charytatywnych.
Why Animals Asia?
I love Animals Asia and that's why all profits from postcards sales will be donated to this charity. Since 2016 I have been following it closely and supporting it by buying calendars, postcards and also informing more people about its wonderful work. Animals Asia’s mission is to end the farming of bears for bile in Vietnam and China, provide sanctuary for bears, end the suffering of wild animals in captivity, and ensure human treatment of dogs and cats. You can find more information www.animalsasia.org
Czemu Animals Asia?
Uwielbiam organizację Animals Asia i właśnie dla tego cały dochód ze sprzedaży kartek zostanie przekazany na konto tej fundacji. Od 2016 roku uważnie obserwuje i wspieram ich działalność poprzez kupowanie kalendarzy, kartek, ale także informując ludzi o ich wspaniałej działalności. 
Misją Animals Asia jest zakończenie hodowli niedźwiedzi na żółć w Wietnamie i Chinach, zapewnienie schronienia niedźwiedziom, zakończenie cierpienia dzikich zwierząt w niewoli i zapewnienie ludzkiego traktowania psów i kotów. Możesz znaleźć więcej informacji na ich temat na stronie www.animalsasia.org
Where can I buy postcards?
If you're shopping outside of Poland, you can buy cards in Big Cartel shop. Single card cost is €2,5 but if you buy 5 you pay for 4 just €9,5.
Gdzie i jak mogę kupić kartki?
W Polsce kartki możesz kupić na platformie OLX. Sprzedaje je pojedynczo za 6 zł oraz w zestawie– przy zakupie 4 kartek, 5tą dostajesz za 1 zł. Jeśli kupujesz kartki spoza Polski, zapraszam Cię do sklepu na platformie Big Cartel, zapłacisz tam poprzez PayPal.
How can I get this crazy AR effect?
I created an AR (augmented reality) version of the postcard in Adobe Aero, so in order to see it in 3D you must:
1. Download the app Adobe Aero (for iOS, iPad, and a Beta version for some Android Phones)
2. Use the camera on your phone and scan QR CODE (it'll open previously installed Adobe Aero app)
3. In the Aero app, focus your phone camera on the postcard and voilà.
Co zrobić by moja kartka "wyskakiwała" jak na filmie?
Zrobiłem wersje AR kartki (rozszerzona rzeczywistość z ang. augmented reality) w programie Adobe Aero. By móc obejrzeć ją w 3D należy wykonać 3 proste kroki:
1. Pobrać aplikacje Adobe Aero (obecnie dostępna na iOS, iPad OS i w wersji Beta na wybrane telefony z systemem Android).
2.Uruchomić aparat w telefonie i zeskanować kod QR (po zeskanowaniu kod otworzy zainstalowaną wcześniej aplikacje Adobe Aero i uruchomi wersje AR kartki)
3. W programie Aero najechać kamera na Kartkę, a ta "wyskoczy"
On what paper postcards are printed?
I decided to use Woodfree Munken Kristall paper that got certificates: EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 and PEFC™ PEFC/05-33-99 certified.
Where are postcards printed?
All cards are printed in Poland
​​​​​​​Na czym drukowane są kartki? 
Do druku pocztówek wykorzystałem bezdrzewny papier Munken Kristall, który posiada certyfikaty: EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99
Gdzie drukowane są kartki?
Wszystkie kartki drukowane są w Polsce

You may also like

Back to Top