I’m Michał Kuszewski, Warsaw-based psychologist, civil servant, and beginner UX designer.
Kuszon Design is my virtual space, established to share my creative journey into the digital art and other creative processes. While discovering the Bauhaus, I found out about the preliminary course conducted there, in which students were able to experiment with colour, shape and materials creating different projects. I decided that I want to make my very own preliminary course to explore new media and forms of expressions. I want to use this space in the same way I use social media - that’s for getting feedback, as an opportunity to learn and work on new projects.
Currently I'm doing postcards in order to expand my knowledge of printing techniques, typography, and Adobe Illustrator. I want to combine my interest with doing something good so I decided to start with charity cards. My current project also gives me an opportunity to learn more about promotion on social media, selling art online and creating an augmented reality.
​​​​​​​Please feel free to comment my work, give me feedback and if you would like to create something together just say hello@kuszon.design
​​​​​​​
Nazywam się Michał Kuszewski, jestem mieszkającym w Warszawie psychologiem, urzędnikiem i początkującym UX designerem.
Kuszon Design to wirtualna przestrzeń, w której chce dzielić się moją podróżą w świat cyfrowej sztuki i innych twórczych procesów. Gdy odkrywałem Bauhaus, dowiedziałem się o prowadzonym tam kursie wstępnym, podczas którego studenci mogli eksperymentować z kolorem, kształtem i materiałami tworząc różnorodne projekty. Zdecydowałem, że chcę sobie zrobić własny kurs wstępny by eksplorować nowe media i sposoby ekspresji. Chciałbym używać przestrzeni Kuszon Design - tak jak używam mediów społecznościowych - by otrzymywać informację zwrotne, uczyć się i zdobywać okazję do pracy nad nowymi projektami.
Obecnie robię pocztówki, by poszerzyć swoją wiedzę o technikach druku, typografii i programie Adobe Illustrator. Chce łączyć moje zainteresowania z robieniem czegoś dla innych, dlatego zdecydowałem się na robienie kartek charytatywnych. Ten projekt daje mi również możliwość nauki mechanizmów promocji w mediach społecznościowych, sprzedaży sztuki online czy tworzenia rzeczywistości rozszerzonej.
​​​​​​​Zapraszam do komentowania mojej pracy, czy to na Instagramie czy mailowo, a jeśli chciałabyś/chciałbyś zrobić coś razem, po prostu napisz hello@kuszon.design